Tag: Boliglån

Eldre låner til forbruk med sikkerhet i bolig

Eldre låner til forbruk med sikkerhet i bolig

En undersøkelse viser at 6 av 10 vil la foreldrene bruke opp deler av boligarven. Nå er ikke det noe arvingene kan bestemme, i og for seg, så at de vil “la” foreldrene bruke opp arven er ikke helt riktig, det bestemmer foreldrene selv. Det er blitt mer og mer vanlig at eldre gjør dette. […]

Read More