Eldre låner til forbruk med sikkerhet i bolig

| september 2013

En undersøkelse viser at 6 av 10 vil la foreldrene bruke opp deler av boligarven. Nå er ikke det noe arvingene kan bestemme, i og for seg, så at de vil «la» foreldrene bruke opp arven er ikke helt riktig, det bestemmer foreldrene selv.

Det er blitt mer og mer vanlig at eldre gjør dette. Låneordningen «Litt ekstra» gjør det mulig for de over 60 å låne med pant i bolig og lånet skal ikke betales tilbake før de dør. Det utbetales enten som engangsbeløp eller som månedlige utbetalinger. Det betales ikke renter eller avdrag, og dersom lånet er større en boligens verdi ved forfall dekker banken tapet.

Undersøkelsen er gjort på et representativt utvalg av 1900 nordmenn, og den viser følgende:

Undersøkelsen:

Synes du det er greit at foreldre tar opp lån mot å pantsette deler av boligen sin, og på den måten redusere arven til de etterlatte?

60 prosent svarte ja

20 prosent svarte nei

20 prosent svarte vet ikke

Undersøkelsen avdekker også at de som er under 30 år i mindre grad enn andre aldersgrupper synes det er greit å ta opp seniorlån mot å pantsette deler av boligen. Videre er det de med høy utdannelse og høy inntekt i størst grad mener det er greit med redusert arv.

Kilde: Opinion Perduco

I følge Professor Hveem på Bi er det flere hundre tusen minstepensjonister som har en pensjonsinntekt på 170 000 i året, og som han sier: «Det er meningsløst at man etter et langt liv ikke skal kunne nyttegjøre seg av formuen».

Da min mor flyttet for noen år siden, til en mer sentral leilighet, betød det at hun måtte bruke av resterende egenkapital til å kunne bo der. Det er selvsagt helt riktig å gjøre – livet som pensjonist ble veldig mye bedre etter flytting. Dette er jo noe av det samme som låntagerne gjør.

Det er interessant å se hvem som er positive og hvem som ikke er så positive. De som ikke er så positive er

  • De under 30
  • De med lavere utdannelse
  • De med lavere inntekt

Og det er helt naturlig. Ã… «si fra seg» arv er selvsagt lettere om man har egen boligformue (les: ikke er under 30), høy utdannelse (og dermed høyere lønn) og høy inntekt. Det er ikke like lett om du selv er dårlig stilt i utgangspunktet. Da trenger du arv mer enn andre.

Jeg leste om dette for noen år siden også (husker ikke hvor – muligens A-magasinet – og finner ikke på google) og da var Kåre Willoch skeptisk til dette. Han mente dette var et brudd med tradisjonen med solidariet mellom generasjonene. Og det er det jo. Det tror jeg også er noe av grunnen til at de unge ikke er like «rause». De trenger arven mye mer enn min generasjon.

Men likevel – de verdiene man selv har bygget gjennom livet må man selv kunne rå over. Og leve et godt live i de årene man har. Jeg er veldig glad for at min mor både kan bo i den sentrale leiligheten og reise til Kanariøyene hver vinter. Det betyr mye for både helse og livskvalitet.

Jeg er ikke like sikker på om min generasjon bør være like oppsatt på å bruke opp pengene våre. For våre barn kommer til å ha en hardere start enn vi fikk. De må jobbe mer og lenger, og de skal inn i et boligmarked med veldig høyt prisnivå.

Emner: , , , ,

Kategori: Penger og finans

Stengt for kommentarer