Hva skjer med skatten med ny regjering?

| September 2013

vg 2013-09-16I gårsdagens VG og VG+ sto det en artikkel om hva en rekke eksperter1 tror vil skje med skatt med ny regjering.

Dessverre ligger artikkelen verken på nett eller som delbar i VG+, men her er hovedpunktene:

  • Færre får toppskatt.  Dette er noe spesielt Høyre og FrP har hatt som løfte.
  • Reduksjon i dokumentavgiften eller den såkalte flytteskatten
  • Senket krav til egenkapital ved kjøp av bolig
  • Redusert formuesskatt, først og fremst ved at bunnfradraget blir økt.  Her har imidlertid den rød-grønne regjeringen kommet dem i forkjøpet.
  • Kutt i arveavgiften, men det foreslåt også nåværende regjering

Det vil være veldig rart om det ikke kommer klare signaler om reduksjon av skattene med nye regjering. Men vi får vente og se til det kommer en regjeringserklæring og et budsjett fra ny regjering.

  1. Tor Steig, NHO – Jan Andreassen, EIka – Erik Bruce, Nordea – Kjersti Haugland, DnB markets []

Tags: , , , , ,

Category: Økonomi og politikk

Comments are closed.