Finans til folket

| February 2010

chartsI siste Economist sto det en artikkel om folks forhold til finans, penger og personlig økonomi.  Det viser seg at veldig mange ikke forstår finans i det hele tatt.  Da snakker jeg ikke om avansert finans, men helt basale ting som at om noen gir deg forskudd på skattepengene dine, så betyr det at du har tatt opp et lån.  Nå har det jo vist seg mer enn en gang at folk hopper på avanserte produkter også, i den tro at det er mulig å tjene risikofrie penger, selv om det ikke er tilfelle.

I etterkant av subprime-krisen i USA blir fokus rettet mot å gi folk mer opplæring i disse emnene, slik at folk er i stand til å fatte noenlunde rasjonelle beslutninger.  Men dette gjelder ikke bare i USA, det gjelder overalt.  Blant annet viser en undersøkelse fra 2004 at 9 millioner briter har “finans-fobi”, altså “de skyr alt som har med finansiell informasjon å gjøre, fra kontoutskrifter til sparekonti til livsforsikring”.

Så manglende finanskunnskaper er ikke begrenset til subprime-låntakere, det gjelder i alle aldre, inntekstgrupper og land.  Niall Ferguson, som er i ferd med å skrive en bok om Finans-historie, sier at studenter han har undervist på de beste universitetene i verden, inklusive MBA-programmer, ikke vet forskjellen på nominelle og reelle renter.  Samtidig er ansvaret for private finansbeslutninger enda mer personlig enn før, og pågangen fra kreative rådgivere sterkere enn noen gang.  Det er bare å se på de bedrøvelige resultatene av såkalt garantert sparing.

Folket trenger finanskunnskaper.  Det bør undervises om det i skolen, og som foreldre må vi ta ansvar for å sørge for at barna våre er i stand til å fatte noenlunde rasjonelle økonomiske beslutninger som voksne.

Dette nettstedet er vårt lille bidrag.

Tags:

Category: Meninger

Comments are closed.