Streik i offentlig sektor

| May 2009

I år som i fjor kan det ligge an til streik i offentlig sektor. Streiker i offentlig sektor skiller seg fra streiker i privat sektor på noen vesentlige punkter:

Arbeidsgiver kan ikke gå konkurs dersom virksomheten innstilles i kortere eller lengere tid på grunn av streik, slik private bedrifter kan. Arbeidsgiver sparer bare penger på det. Arbeidstakerne risikerer ikke å miste jobben fordi arbeidsgiver går konkurs. De risikerer dermed fint lite.

Hele regningen bæres av tredjepart. Tredjepart kan ikke flytte sin etterspørsel til andre aktører. Det ville de kunne dersom det handlet om konkurranseutsatt sektor.

I fjor var det elever i barne-, ungdoms- og videregående skoler og barn i barnehager, og deres foresatte som ble rammet. Foreldre måtte ha barn med på jobben, finne noen som kan passe dem eller bruke feriedager eller ta ulønnet fri. Der ligger regningen. Det er en helt reell regning.

Streiker i offentlig sektor er en raritet. Nettopp fordi partene selv ikke risikerer spesielt mye ved en streik. De skyver helt enkelt regningen over på tredjepart.  Regningen for eventuelle kompromisser havner også på tredjeparts bord.  Skattebetalerne, altså.

I sted ble den potensielle streiken debattert på Redaksjon1.  Den handler om pensjoner i offentlig sektor, som mer eller mindre forventes skjermet fra alt som heter pensjonsreform.  Det var liten interesse for å snakke om hvem som skal betale regningen.  Helt til Stein Asthøy, talsman for Forsvar offentlig pensjon, kom imidlertid etter hvert frem med det.  Vi skal øke skattene med 2-3 prosent, for det har vi råd til.

Aha.  Tredjepart tar regningen.

Megler Smekk sendte meg forøvrig følgende illustrasjon av pensjonspyramiden for en stund siden:

pensjonspyramiden_153280t

Tiden er kanskje inne til å se litt på toppen av pyramiden også?

Tags: , , ,

Category: Økonomi og politikk

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Milton Marx says:

    Litt på siden, som en digresjon til pensjonspyramiden: Jeg husker at jeg engang diskuterte pensjonsordninger og sykelønn for selvstendige med en lojal partisoldat som jobbet som trygdesjef.

    Jeg fremla mine argumenter om at de selvstendige hadde ganske dårlige vilkår, med betaling av høyere premie enn andre, til gjengjeld for mye lavere ytelser og mange gratisdager før man får sykedagpenger, til en lavere sats enn alle andre.

    Svaret var at “selvstendig næringsdrivende mrmrmrmrmrmr (mumle i skjegget) snyte på skatten mrmrmrmrmrmrmrmmrmrr (mumle i skjegget på nytt) og avskrivninger og sånt.

  2. Eli says:

    Ahh 🙂 Da har vi jo forklaringen på hvorfor de straffes, ja. Kjempefint.