Er tapt, tapt?

| May 2009

Det har vært hevdet, av blant annet finansminister Kristin Halvorsen, at tapene i Statens Petroleumsfond (Statens pensjonsfond – Utland) bare er papirtap og at pengene vil komme tilbake bare finanskrisen er over.  Andre som Øystein Spetalen hevder at når kursen synker på børsen oppstår et reelt tap.  Det er ikke så lett for oss å forstå hva som er riktig og forskjellen er stor – er 632 milliarder tapt eller ikke og hvis de er tapt kan tapet tjenes inn?

De som forstår seg på slikt, sier at testen på om pengene er tapt er om de kan brukes eller ikke. Hvis finansministeren henvender seg til Norges Bank og ber om at pengene gjøres tilgjengelig vil hun enten få 632 milliarder eller ingenting. Får hun ingenting er pengene tapt. Jeg vet ikke om Kristin Halvorsen har forsøkt testen, men om hun hadde gjort det hadde hun fått – eksakt ingenting.

Pengene er altså tapt, spørsmålet blir da om de kan tjenes inn? Om den gjenstående del av fondet på 1387 milliarder gir en avkastning på 46 % er fondet igjen verd 2019 milliarder etter et år. Er avkastningen på 21 % tar det to år og om den er 13 % tar det tre år etc.

Problemet er bare at om de 632 tapte milliardene hadde vært investert til samme avkastning hadde de vært verd 919 milliarder og fondet hele 2939 milliarder! Tapet på 632 milliarder kan altså aldri tjenes opp, tvert om vil framtidig tapt avkastning bare øke og ingen kan i dag si hva tapet faktisk er (tap pluss neddiskontert verdi av all framtidig avkastning) bare at det 632 milliarder eller mer.

Det viser seg altså at det ikke var så vanskelig allikevel! Hvorfor blir vi da fortalt at tapet bare er et papirtap? Det er et spørsmål som hører hjemme i et eller flere andre fagfelt og som vi overlater til ekspertene der.

Tags: ,

Category: Penger og finans

Comments (9)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. Forslag til forvaltning av oljefondet - Tankeløst plukk | May 2009
 2. Forslag til forvaltning av oljefondet «Tankeløse Plukk | March 2011
 1. Jeg vil si at det er ikke alltid heeelt riktig med den brukes eller ikke-testen. Men i dette tilfellet stemmer det nok til punkt og prikke. Det blir for dumt når man snakker om ‘papirtap’ på den type investeringer som oljefondet gjør. Halvorsen burde forøvrig lese forrige kapitalforvaltningspost her på finans til folket 🙂

 2. Megler Smekk says:

  La oss håpe at hun leser posten om kapitalforvaltning før det er for sent .. 😥

 3. Eli says:

  Finans til folket er defintivt et godt sted for henne å lese. Vi bør tipse FD og SV. Og muligens Lundteigen.

  😀

 4. Håkon says:

  Akk, papirtapmyten. Jeg blir aldri klok på hvordan folk forstår det begrepet. Kristin Halvorsen har nok fått med seg definisjonen: papirtap er tap som ennå ikke er realisert, men hvor hun og andre folk har fått denne idéen fra om at slike penger vil komme tilbake igjen (med renter) bare man venter tålmodig og lenge nok er en gåte. ❓

 5. Milton Marx says:

  Vidunderlig post! Lettfattelig om et særdeles viktig tema – og kort! Mycket bra!

 6. IvarE says:

  Du har så sørgelig rett, men det er en ting til som er viktig å få med seg (og som Kristin formodentlig ikke har fersket). Nemlig at det samme ikke er tilfelle for gevinster.

  En gevinst er kun en papirgevinst så lenge den ikke realiseres, mens et tap er øyeblikkelig og høyst reelt.

 7. Iskwew says:

  Skriver under på at urealiserte gevinster kun er papirgevinster.

  Når du trader, er det viktigste du kan gjøre følgende:

  Sett stop-loss.
  Sett take-profit.

  Mange setter den første, men ikke den siste. Det gjør at resultatene gjerne blir elendige.