Arbeidsgiver betaler avis?

| April 2009

Jeg håper alle vet at dersom man har avis betalt av arbeidsgiver, så slipper man å skatte av fordelen dersom man har en annen avis i tillegg.  Det er selvsagt et solid insentiv til å abonnere på en avis i tillegg.  For regnestykket er som følger:

Arbeidsgiver betaler f.eks. Aftenposten, som koster kr. 3.084,- for ett år.  Dersom det fordelsbeskattes får staten (det vil si om du ikke har en avis til) halvparten i skatt, dersom du må betale høyeste marginalskatt for det, altså omtrent kr. 1.500.

Abonnerer du derimot på en avis til, f.eks. Asker og Bærum Budstikke, slipper du fordelsbeskatningen.  Budstikka koster kr. 2.195 per år.  Det du da må betale for avisen blir 2.195 – 1.500 = 695 kromer per år.

Her er det altså lagt inn insentiver til å ha en avis til.  Eller skjult pressestøtte, som det også kan kalles.

Tags:

Category: Personlig økonomi

Comments are closed.