18 finansielle spåkoner og en tigerunge spår 2009

| January 2009

På nyttårsaften spurte DN 18 investorer og økonomer om anslag på noen finansielle indikatorer pr. 16.desember 2009, nærmere bestemt:

 • Styringsrenten
 • Euro mot norske kroner
 • Oljeprisen i USD
 • Hovedindeksen på Oslo Børs

Finansielle spåkoner blir i og for seg ikke helt riktig, det er nemlig 18 menn som ble spurt.  Det er i og for seg ikke sjokkerende, det er finans vi snakker om.  Jeg så gjennom et eksemplar av DN og et av Finansavisen en dag før jul, og de hadde ett bilde hver av en kvinne i hele avisen.

Men til de mannlige spåkonenes spådommer.  De spriker veldig.  Det illustrerer nok hvor vanskelig det er å si noe om hvor markedene skal i 2009.  Det skal bli spennende å se om noen av de herrer spåkonene får rett.

spaakoner1
Styringsrenten
I dag er styringsrenten på 3%, etter Norges Banks solide kutt på 1,75% rett før jul.  I gjennomsnitt forventer de 18 spåkonene en styringsrente på 2,43% i desember 2009.  Flest ligger på 2%.  Bare to forventer en høyere styringsrente enn i dag.

EUR/NOK
På fredag ble EUR/NOK handlet på 9,58 kroner per Euro.  Det er ned fra et nivå på rundt 10 kroner, som er det høyeste den noen gang har vært.  I gjennomsnitt forventer spåkonene en kurs på 8,52 i desember.  Men også her er det store sprik.  Laveste anslag er på 7,20 og høyeste på 9,40.  Hvilket vil si at absolutt alle forventer at vi skal måtte betale mindre for en Euro om omtrent et år.  Det understreker vel at den siste tidens høye kurser er en kraftig overreaksjon.

Oljeprisen
Siste nivå på Brent blend er 47 USD per fat.  Spåkonene forventer i gjennomsnitt en oljepris på 65 USD i desember, men det varierer fra 30 USD til 87 USD.  Harald Martin Andreassen er imidlertid en enslig svale når det gjelder å forvente en svært lav oljepris, som 30 USD må sies å være.

Oslo Børs Totalindeks
På fredag endte totalindeksen på 239 poeng.  Det er etter et dramatisk år med fall fra et toppnivå på 515 i mai.  også her er det store sprik i spåkonenes anslag.  I gjennomsnitt forventer de en indeks på 287 i desember, men det varierer fra 220 til 401.  14 av 18 ligger imidlertid under 300 poeng.  300 poeng tilsier en 25% økning fra dagens nivå.

Tigerungen spår også!

Siden DN bare hadde menn som ga anslag, inviterte jeg husets eneste maskuline individ som ikke er en katt til å komme med sine spådommer.

Basert på anslagene til våre venner spåkonene gjorde jeg en normalfordelings-tilnæring til tallene og beregnet hvordan en normalfordelt kurve på anslagene ville se ut.  Det ga følgende maksimum og minimum-verdier:

 • Styringsrenten: 0,3%-4,5%
 • EUR/NOK: 6,88 – 10,17 kroner per Euro
 • Oljeprisen: 22-107 USD per fat
 • Oslo Børs totalindeks: 158-416 poeng

Så lagde jeg lapper med verdier innenfor intervallene, og lot Tigerungen trekke lapper.  Tigerungens spådom ble som følger:

 • Styringsrenten: 3,5%
 • EUR/NOK: 8,50
 • Oljeprisen: 50 USD
 • Oslo Børs: 275 poeng

Personlig synes jeg de anslagene er gode, bortsett fra at en styringsrente på 3,5% kan virke noe høyt.  Men det henger bra sammen med en EUR/NOK på 8,50, så det er ikke sikkert det er så dumt.  Jeg skjønner vesentlig mindre av f.eks. Riulf Rustads anslag på en styringsrente på 1,75% og en EUR/NOK på 7,20.  Si det er en trykkfeil, Riulf!  Jeg skjønner ikke helt Harald Magnus Andreassens anslag på OBE på 275 med en oljepris på 30 USD heller.  Den historiske sammenhengene mellom Oslo børs og olje er jo slik:

borsolje
16.desember neste år sjekker vi av hvem som hadde de beste anslagene.  Her er de alle:

anslag-alle

Det har forøvrig vært vist at det å tippe tilfeldig om hvor markeder skal nesten er like bra som eksperter som kommer med anslag.  Aper som kaster dart har vist det.

Hjørnet er selvfølgelig mottakelig for ytterligere tips i kommentarfeltet.  Eventuelt kan dere melde dere på i DNs quiz.  Jeg har meldt på Tigerungens tips, samt lagt til mine egne der de spør om andre ting.

Tags: , , ,

Category: Penger og finans

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Fasit er says:

  16/12/2009

  Styringsrente 2,50 %
  EUR/NOK 8,3695
  Brent blend $71,33
  Oslo Børs totalindeks 371,56