Var det en overivrig megler?

| oktober 2008

Innsidesaken som verserer i mediene for tiden, den med DnB og obligasjonssalg, er en særdeles interessant sak. At Norges største bank ikke bare fikk krisepakken omtrent skreddersydd, men også benyttet seg av fortrolig informasjon for å dra inn kjappe 40 millioner eller så, er mildt sagt ikke en god ting. Det er så til de grader ikke en god ting, at om det er tilfelle, bør konsernsjefen i Norges største bank kastes så langt det er mulig å kaste en mann ut i Oslo-fjorden. Tentativt fra Opera-taket til akkompanement av en Wagner-opera.

Jeg kan tenke meg følgende grunner til at DnB dumpet obligasjoner:

  • De var i en særdeles alvorlig likviditetssituasjon og solgte det som var omsettelig. Nemlig statsobligasjoner.
  • De kjente innholdet i pakken, og visste at kursene kom til å falle kommende mandag. Og solgte derfor for å skaffe seg en kortsiktig gevinst.

Nå er ikke normalt sett 2,3 milliarder et enormt beløp i statsobligasjons-markedet, det er et veldig likvid marked til vanlig. Men den siste tiden har det definitivt vært det, og det er rimelig å anta at det ligger et eller annet ekstraordinært bak salget. I finanskrisetider er dette ikke business as usual.

Om det er nummer to som gjelder, så er det innsidehandel. Om det er innsidehandel med potensielt juridisk ansvar, det får vi vente med å mene noe om, men det er definitivt og absolutt uetisk. Vi skal med rette blir svært, svært provosert om det er tilfelle. Og da er spørsmålet hvordan informasjonen har tilflytt markedsoperatørene i DnB, som sto for salgene, og hvorvidt de gjorde det på egen initiativ, eller om de fikk ordre fra oven om å gjøre det.

Avisene har klart å spa frem relativt detaljert informasjon om kommunikasjonen mellom DnBnor, Norges Bank, Finansdepartementet og Statsministerens kontor. Dagbladet har en oppsummerende artikkel om den kommunikasjonen som har vært.

Norges Bank har sagt at de har delt fortrolig informasjon, fordi de måtte kartlegge om innholdet i tiltakspakken ville treffe behovet. Det høres rimelig ut. DnB Nor har selvsagt skjønt at dette er fortrolig informasjon, det er jo ikke akkurat rocket science. Norges Bank har forventet at de man har delt informasjonen med har forholdt seg til den som det den er: innsideinformasjon.

Rune Bjerke i DnB Nor har vært i kontakt både med statsministeren og statsministerens kontor, ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Og her begynner det å bli problematisk for mange. For Bjerke har tette bånd både til statsministeren personlig og til AP. Normalt burde han ha forholdt seg til Finansdepartementet om han ville ha direkte kontakt. FD og Kristin er nemlig ansvarlig departement og statsråd. Men, sikkert på grunn av sine forbindelser høyere opp, har han tatt direkte kontakt. Og SMS’et Jens følgende:

Volum, 3 år og en stø og beroligende statement er det som er viktigst nå!

Rett nok etter obligasjonssalget, og det Dagbladet vet fikk han ikke til svar at «Jepp, det er innholdet i pakken».

Problemet er bare det at Jens og Rune ikke burde ha SMS’et hverandre om tiltakene i det hele tatt. Det lukter sett og slett svidd lang vei, uansett hvordan du snur og vender på det. Rune Bjerke burde dessuten være så garvet at han burde ha stoppet all trading i statsobligasjoner, så lenge han visste at det kom en pakke. Med mindre altså, DnB Nor var desperate etter cash og måtte. I så fall har de vært nærmere konkursens rand enn jeg trodde.

Jens er jo ikke dummere enn at han burde ha skjønt at han burde la være å SMS’e Rune Bjerke akkurat den helgen om akkurat den saken. Det er lov å bruke hodet.

Men det er godt mulig at det ikke er Bjerke som har initiert salgene, i det hele tatt. DN kan nemlig melde at det er folk fra DnB Nor Markets som var i møte med Norges Bank samme dag som obligasjonssalgene startet. Aha. Fristelsen kan rett og slett ha blitt for stor. De vil jo ha skjønt at prisene ville falle påfølgende mandag. Det kan faktisk vært så enkelt som at noen i Markets har snappet det opp. Meglere har gjerne ekstremt gode ører og evne til å tolke informasjonsbiter.

I så fall vil jeg tro at Rune Bjerke personlig, eventuelt med hjelp av Jens, kaster vedkommende megler på hodet ut av banken og i fjorden. For den personen har i så fall forårsaket en alvorlig krise både for banken, statsministeren og tilliten til hele systemet.

Vi blir med rette harme om det er slik at Norges største bank har benyttet fortrolig informasjon for å gjøre et økonomisk klipp rett før Staten, oss alle, stiller opp med Gullkortet, som Kristin kaller det. Vi blir også med rette harme når det virker som om Jens ikke skjønner at han er statsminister først og fremst, og ikke venn.

Men vi får avvente granskningene. Med min kjennskap til meglere, så er det ikke usannsynlig at dette er informasjon som har lekket internt i Markets. Noen kan ha snappet opp noe. For det virker jo meningsløst at sjefen i Norges største bank er så dum at han bruker slik informasjon til å gjøre kjappe klipp i markedet. Hvis verden står til påske, i hvert fall.

Meglere har som regel relativt betydelige bonuser knyttet til tap/gevinst. En gevinst på 40 millioner på et par dager vil definitivt materialsere seg i bonus. Og sannsynligvis har det gått dårlig en stund. Her lå det en gyllen mulighet til å rette opp noe av høstens tap. Om det er dette som har skjedd, vet vi ikke, men vi får håpe Kredittilsynet kommer til bunns i den saken.

Men uansett, dette er særdeles klønete håndtert både fra banksjef og statsminister, det er hevet over tvil. Ola Storeng, Aftenpostens økonomiredaktør, skriver godt om det.

Emner:

Kategori: Penger og finans

Stengt for kommentarer