Bare vi har skattelistene har vi oversikt over makten

| October 2008

Jeg hadde ikke tenkt å kommentere offentliggjøring av skattelistene i år.  Jeg har gjort det før.  Andre har gjort det veldig godt i år.  Men så leste jeg altså en kommentar av Hanne Skartveit i VG i dag, mens jeg i fred og fordragelighet var ute og luftet katter, og det er ikke mulig å ikke kommentere den skrivelsen.

For maken til arrogant kronikk er det lenge siden jeg har lest.

Skartveits hovedtese er altså at skattelistene offentliggjøres for at vi skal kunne kontrollere om makthaverne i Norge er verdige den tilliten vi viser dem.  Det er da altså slik at hvorvidt de er det, er noe vi kan lese ut av skattelistene, og at vi samtidig offentliggjør denne informasjonen for alle landets borgere er ikke engang en uheldig bivirkning av denne muligheten til å kontrollere makten.  For motstanderne av offentliggjøring av skattelister er jo slik, hevder Skartveit:

“Mennesker som av en eller annen grunn har noe å skjule, enten de betaler svært lite skatt i forhold til hvor rike de er, eller at de egentlig har høyere lønn enn de ønsker at folk fleste skal vite.”

Dette er vakkert, altså.  Det er ikke derfor, Skartveit.  Det er fordi vi synes det er privat informasjon som offentligheten ikke har noe med.  Det er informasjon vi må levere inn, som handler om våre private forhold.

Videre hevder Skartveit at det gjennom skattelistene er mulig å lese om skattesystemet er rettferdig?  Si meg, er ikke det mulig å lese ut av skattelovgivningen?  Hmmm?  For dersom vi ikke forutsetter at folk i sin alminnelighet snyter på skatten, så er det vel det?

Det er også særdeles interessant at Skartveit mener at makt kun har med inntekt å gjøre.  Det må hun jo mene, ettersom hun mener skattelisten er livsnødvendig for å holde makten i ørene.  Har noen av dere sett noen av de mektige departements-byråkratenes innteksforhold slått opp i VG i det siste.  Neida, det er idrettsstjerner, politikere, ledere i næringslivet og spåkonene til Saera Kahn som slås opp.  Samtidig som vi vet at politikere og ledere i næringslivet er offentlig tilgjengelig informasjon uansett. Du trenger ikke skattelistene for å finne ut av Jens, Kristin og Helge Lund tjener.  Det er allerede offentlig tilgjengelig informasjon.

FrP’s forslag om begrensning av tilgangen til skattelistene kommenterer Skartveit slik:

“Hensynet til rikfolk som ønsker å skjule seg veier tyngre åpenbart tyngre enn hensynet til vanlige folk.”

Jasså gitt?  Det synes jeg du skal nevne for det barnet med foreldre på trygd som blir ledd ut av skolegården fordi mor og far ikke tjener nok penger.  For neida, skattelistene brukes ikke først og fremst til å kontrollere makta, de brukes til å kontrollere naboen, klassekameratens foreldre, kollegaen og så videre.  Men Skartveit ser det slik:

“Debatten om åpne skattelister bør handle mer om demokratiske prinsipper og mindre om hensiktene til de som søker i listene.”

Retten til innsyn er grunnleggende i et demokrati, sier hun.  Javisst.  Innsynet i saksbehandling, lover, rettsbehandling og så videre.  Det vi her snakker om er den demokratiske rettigheten til å snoke i naboens privatliv.  For selvsagt har hva dette brukes til noe å si.  Det handler nemlig om min demokratiske rett til privatliv.  Men den er null og niks verdt for Skartveit.

VG irriterer meg kraftig fordi de ikke offentliggjør kronikker og kommentarer på nett.  Dermed har jeg scannet skrivelsen til Skartveit.  Det skal få ligge der til noen i VG tar kontakt og ber meg om å fjerne det.  Det handler om demokratiske prinsipper, rett og slett.  Alt innformasjon må ligge søkbart på nett.  Og jeg mener altså retten til privatliv er viktigere enn copyright.  Derfor ligger det en skann av artikkelen her.

Verken jeg, naboen eller pappaen til klassekameraten til Tigerungen er makta. Avisenes dekning og vår snoking gjør oss ikke i stand til å kontrollere makta.  Men det er til stor glede for den norske kikkeren med misunnelse sterkere enn seksualdriften.  Samt en del tyver, som vet akkurat hvilken dør de skal bryte opp.  Og det uten at vi er i nærheten av å nagle makten til veggen.

Goodwill sier det slik:

Én ting er at oversikt inntektene våre skal være tilgjengelige, noe helt annet er at det brukes som en slags folkeforlystelse. Som en slags gapestokk. Jeg syns det er noe usivilisert over det.

Ja, det er noe riktig usivilisert over det.

(Denne posten ble etterredigert.  Jeg var egentlig mye krassere.)

Tags:

Category: Meninger

Comments are closed.