Vart du skræmt no, Gjedrem?

| September 2008

Følgende er sakset fra NA24:

En eiendomsmegler i Molde retter en advarende pekefinger til Gjedrem, om at setter han ikke ned renta nå, går det skikkelig åt skogen.

Men får psykologien nakketak, kan dette bli tøffere enn vi tror. Dette kan sentralbanksjef Gjedrem bidra til å forhindre.  Vi har importert den negative fremtidstroen hit, selv om vi nesten ikke har arbeidsledighet, og det meste går veldig godt i Norge. Men psykologien er for tiden en mye sterkere drivkraft enn realøkonomien. En kan si det slik at boligprisfallet ikke er skapt av dårlige tider, men at prisfallet på boliger kan komme til å skape dårlige tider i Norge.
Eiendomsmegler Peder Normann Raknes

Raknes har en strålende gjennomgang av makroøkonomien jeg tror vil få Gjedrem til å endre alle planer om å ikke holde renten uendret.

Det er selvsagt ingen som tror at Raknes snakker for sin syke mor, eller noe.  Det hadde vel tatt seg ut.

Tags: ,

Category: Penger og finans

Comments are closed.