Månedskortprisen ned i feil fylke og til feil personer

| August 2008

I disse dager settes prisen på månedskort i Oslo ned fra 720 til 550 kroner. Samtidig går prisen på ungdomskort (som også gjelder for honnørreisende) i Akershus ned fra 450 til 390 kroner.

Dette finansieres i følge Ruters pressemelding på følgende måte:

  • Prisøkning på enkeltbiletter
  • Kupongkort i Akershus

Men ettersom Ruter har fått tilskudd fra Oslo Kommune skjermes prisene på flexikort og dagskort i Oslo, mens prisøkningen på enkeltbiletter minimeres. Slikt tilskudd har ikke Ruter fått fra Akershus, og dermed skjer det ikke noe med månedskortprisen der, og prisene på kupongkort går opp.

Begrunnelsen fra Oslo-politikerne for å gi Ruter tilskudd til lavere priser på månedskort er miljøet, og bilkøene som blir verre og verre. Men her er jeg redd de bommer skikkelig med virkemidlene. Jeg tror altså ikke dette kommer til å ha nevneverdig effekt i det hele tatt. Hvorfor ikke?

  • De fleste som kan bruke kollektivtransport innenfor Oslo bys grenser, gjør det sannsynligvis allerede
  • Prisnedgangen er ikke stor nok til å få folk til å sette bort bilen, ettersom de som kjører, gjør det fordi de verdsetter tidsbesparelsen og fleksibiliteten
  • Det største køproblemet skyldes folk som kommer fra Akershus og skal på jobb i Oslo. Prisene i Akershus settes ikke ned, faktisk settes de OPP for de som bruker kollektivtransport innimellom. Ingen insentiver til å bruke mer kollektivtransport for de som forurenser mest og skaper de virkelig store køene.
  • Den prisen som settes ned i Akershus, settes ned for folk som bidrar lite til køer og forurensning, altså ungdom og pensjonister, som kjører lite i utgangspunktet
  • Prisene på enkeltbilett settes opp, slik at om du f.eks. er en familie som skal til byen på kino, blir det enda dyrere å la bilen stå

Jeg tror det eneste man oppnår med at Oslo kommune legger 100 til 150 millioner på bordet til dette tiltaket, er at man subsidierer eksisterende reisende, og jeg tviler sterkt på at man får mange nye. Dermed er køproblemene prikk de samme.

Prisene skulle vært satt ned for kollektivreisende fra Akershus og for folk som reiser til jobb, som har bil som alternativ. Da kunne du muligens ha håp om en viss effekt. Tar du i tillegg med at tilbudet i Oslo er sprengt i utgangspunktet, så er det ganske innlysende. Ã… bedre buss- og togtilbudet utenfor Oslo, og kutte prisene i Akershus ville derimot ha kunnet ha en effekt.

Jeg har ikke gjort noen grundig research, så kom gjerne med innspill som viser at dette faktisk vil virke. Men på meg virker tiltaket helt ulogisk, og som en ren subsidiering av de som allerede reiser kollektivt i Oslo.

Tags:

Category: Økonomi og politikk

Comments are closed.