The sure things

| August 2008

I don’t throw darts at a board. I bet on sure things. Read Sun-tzu, The Art of War. Every battle is won before it is ever fought.

Gordon Gekko

Det Gordon mener her, er selvsagt at han bare spiller når han vet han kan vinne. Det vil si når han har innside-informasjon. Da vet han at han vil tjene på det.

Slik er det ikke i livet. Det er svært få ganger vi kan være helt sikre på noe. Vi må ta risiko, vi må tørre, og ikke vente på at det helt sikre er mulig. Det er det aldri. Det er for mange usikre faktorer.

Om jeg skal gi meg ut på å tolke Sun-tzu, så tolker jeg “Every battle is won before it is ever fought” til å si at mye handler om hvor godt forberedt vi her, og hvor godt vi kjenner våre egne styrker og svakheter. I hvilken grad vi vet hvilken slag vi skal utkjempe, og hvilke vi skal gå unna. Løper vi rundt og kjemper alle slag som kommer vår vei, bruker vi opp kreftene, og har dem dermed ikke når vi virkelig trenger dem. I dét slaget som er aller viktigst.

Category: Gekko-sitater

Comments are closed.