Skattlegging av barnetrygden

| juni 2008

Karita Bekkemellem har dratt en «god» gammel sosialistisk ide opp av hatten igjen, den som går ut på at barnetrygden ikke skal gis til alle. Hun vil gi mer til de barna som har foreldre med liten inntekt og mindre til de som har foreldre med stor inntekt. Det kan enten gjøres ved behovsprøving eller skattlegging av barnetrygden, som er gratis i dag.

Hvorvidt dette er en god ide, kommer selvsagt an på hva barnetrygdens formål er.

Er formålet å overføre penger til folk fordi de har barn, og dermed utgifter til oppfostring av dem, skal ikke foreldrenes inntekt å noe å si. Barn koster omtrent like mye å oppfostre, enten de er født i denne eller den familien.

Er derimot formålet å jevne ut inntekt (og det er det gjerne for den rødgrønne regjeringen), så er barnetrygd ikke et effektivt virkemiddel; Røkkes datter får like mye som barnet til to uføretrygdede foreldre.

Resonnerer man slik, er vi fort der at vi bør behovsprøve barnehagesatser, gratis skole, gratis legebesøk og så videre. Til tross for at alle barn i en barnehage eller på en skole får den samme varen. Personlig synes jeg det får holde at vi har progressiv beskatning her i landet; dermed har faktisk de som tjener mer allerede betalt mer for de tjenestene de får av samfunnet – den samme varen – som de som tjener mindre.

Senterpartiets Dagfinn Sundsbø har tatt til orde for at barnetrygden skattlegges og økes med skattebeløpet, slik at utbetalingen fra staten blir den samme. Han er dermed definitivt for at barnetrygden skal være et verktøy for omfordeling av inntekt. Slik vil det se ut i et stilisert eksempel, basert på ulike marginalskattesatser:

De med lavest inntekt får en økning på 116 kroner, mens de med høyest inntekt får en reduksjon på 209 kroner. Økningen til de med lavest inntekt er finansiert av de med høyest inntekt. Dette er i hvert fall et bedre forslag enn behovsprøving, som gjerne ikke tilfører noe annet enn mer byråkrati. Her gjør skattesystemet jobben.

Men jeg mener altså at siden barnetrygden er knyttet til det faktum at man har barn, så bør det være en ytelse til alle barn, på lik linje som gratis skole, helsetjenester og barnehagebetaling. Skattesystemet omfordeler inntekt via den progressive beskatningen. Det får holde.

Verden er og blir urettferdig. Noen er født av rike, høyt utdannede og vakre foreldre. Noen er det ikke. Slik vil det alltid være. Men betalingen for samme «vare» bør likevel være den sammen.

Emner: ,

Kategori: Meninger

Stengt for kommentarer