Norge og Island i krig?

| April 2008

I hvert fall vil du kunne tro det om du bare leser forsiden av Dagbladet.  Jeg begynte et øyeblikk å lure på om de F16 Norge har avsatt til å beskytte islandsk luftrom hadde hatt hikke i GPS’en eller noe, og bommet på hvor Island var.  I Dagbladet presenteres nemlig saken slik:

krigmedisland.JPG

Det saken gjelder er at Statens pensjonsfond utland (aka Oljefondet) visstnok skal ha shortsolgt aksjer1 og dermed bidratt kraftig til det solide fallet i det islandske aksjemarkedet på 55% hittil i år.  Med i dragsuget har både den islandske kronen og det islandske rentenivået gått.  Valutaen har svekket seg med 30% og renten ligger på spenstige 15%.  Inflasjonen ligger på opp mot 9%.  Underskuddet på betalingsbalansen er betydelig.Det er umulig å si hva Norges Bank ved Oljefondet faktisk har gjort her, siden de ikke uttaler seg om enkeltinvesteringer.  Men følgende kan vel sies:

Krisen i Island skyldes en overopphetet økonomi og en likviditetskrise som følge av at islandske banker har ekspandert kraftig med lånte penger.  Både ratingbyråer og andre er bekymret for soliditeten til to av de store islandske bankene.   Det er ikke rykter akkurat.

Den islandske krisen skyldes altså ikke hvorvidt Norges Bank eller andre har shortsolgt aksjer eller den islandske kroner.  Den skyldes underliggende fundamentale forhold.  Det er også slik at dersom shortsalg er tillatt, må man forvente at investorene bruker muligheten.  Og jeg tror dessuten det eneste man kan tjene penger på å sette ut usanne rykter om er enkeltaksjer.  En valuta (om enn liten) eller et helt aksjemarked (om enn lite) kan neppe senkes ved at noen setter ut usanne rykter – selv om finanssektoren utgør 90% av markedet.  Med mindre det er noe alldeles galt med de underliggende fundamentale forhold.  Det ser ut til å være tilfelle med Island akkurat nå.  2000-tallets boom i islandsk økonomi er i stor grad gjeldsfinansiert.  Og det sier en del i seg selv at aksjemarkedet er så til de grader dominert av finans.  Det er noe grunnleggende uproporsjonale mellom islandsk økonomi og islandsk finansnæring.

Ifølge DN sier børsdirektør Thordur Fridjonsson at “Vi er kanskje det mest misforståtte landet i verden akkurat nå. Det har ikke vært noen store nedskrivinger i våre banker slik vi har sett hos andre internasjonalt. Fundamentet er sterkt.”

Noe sier meg at noe ikke er helt i orden når et av Europas minste land har to av Europas største banker.  Det har vært stilt spørsmål ved ekspansjonen til islandske banker i lang tid.  Den har vært rimelig aggressiv.

I følge DN tilsvarte den samlede verdi av islandske banker en gang BNP i 2000.  I 2006 var verdien åtte ganger BNP, og man antar at den nå er oppe i 10 ganger.  Nå er ikke det i seg selv nødvendigvis noe viktig poeng, det skulle vel land som Luxembourg bevise, men bankverdiene der er i større grad basert på innskudd og ikke lånefinansiert vekst.  Med dagens høye kredittmarginer blir kostnaden ved den lånefinansierte veksten svært høye.  Disse kostnadene dytter bankene over på kundene, og så blir krisen et faktum.  En finansekspert i Financial Times mener at Island er en økonomi som drives som et hedgefond.

Ã…penbart sitter det reguleringsmyndigheter på Island som ikke helt har gjort jobben sin.  I stedet for å skylde på utenlandske investeringsfond, bør de heller se på sin egen rolle.

  1. Lånt aksjer og solgt i markedet, for å kjøpe dem tilbake når prisen har falt. []

Tags: , ,

Category: Penger og finans

Comments are closed.