Kredittilsynet på ballen

| desember 2007

Kreditttilsynet sier, i følge DN:

«I et brev til styret i meglerhuset Car asa skriver Kredittilsynet at de nye styremedlemmene har ingen eller meget begrenset erfaring knyttet til markedet for finansielle instrumenter. «

Kredittilsynet mener altså at man bør ha finanskompetanse for å sitte i styret i et meglerhus. Du verden! Er ikke finans noe alle kan? Trenger man virkelig spesialkompetanse for å plassere hundrevis av millioner i verdipapirer? Eller for å sitte i styret i et meglerhus, som kjøper og selger de samme verdipapirene? Du verden, igjen! Hvor skal dette ende? Skal vi kreve at de som styrer faktisk har peiling nå, eller?

Emner:

Kategori: Penger og finans

Stengt for kommentarer