Arkiv for desember, 2007

Kredittilsynet på ballen

Kredittilsynet på ballen

Kreditttilsynet sier, i følge DN: «I et brev til styret i meglerhuset Car asa skriver Kredittilsynet at de nye styremedlemmene har ingen eller meget begrenset erfaring knyttet til markedet for finansielle instrumenter. « Kredittilsynet mener altså at man bør ha finanskompetanse for å sitte i styret i et meglerhus. Du verden! Er ikke finans noe […]

Les videre