Terra Securities slår seg konkurs

| november 2007

etter at Kredittilsynet har trukket tilbake konsesjonen deres. Det var vel omtrent som man kunne vente. Konsernsjefen i Terra, Ola Sundt Ravnestad, går av. Selvsagt.

Igjen står de omskrevne kommunene med et konkursbo inneholdende maksimalt 50 millioner eller så. Allerede kommer ropene på at eierne i Terra-gruppen, små norske sparebanker, må ordne opp. Men det har de neppe noe legalt krav på. Dette er jo aksjeselskaper, og eierne hefter ikke for mer enn den innskutte egenkapitalen. De har uansett gått på et formidabelt tap, for Terra var vel verdt ca. 1 milliard før denne skandalen traff. Nå er det knapt nok verdi igjen, ettersom mesteparten av inntektene ble generert i Terra Securities. Største eier, Toten Sparebank, mener heller ikke at det er noe å hente hos eierne.

Jeg synes ikke disse kommunene har noe moralsk krav på å få pengene tilbake fra Terras eiere heller. Her er det noen kommuneansatte som ikke har gjort jobben sin. Og det har de overhode ikke villet innrømme. De har bare sagt at de er lurt og skal ha alle pengene tilbake. Dermed sa de nei til Terras tilbud om 150 millioner også, og mente visst at Terra skulle dekke alle historiske tap til tidenes morgen. Nå ville fordringen, om den var blitt underskrevet, bare gått inn i konkursboet til Terra Securities, og likevel være tapt, men i hvert fall hadde man hatt en fordring. For eiernes del, får de leve med at de har tapt den innskutte kapitalen.

Kredittilsynet sier i begrunnelsen for å trekke konsesjonen at

Terra Securities etter Kredittilsynets vurdering av opplysningene så langt i saken, har foretatt alvorlige og systematiske overtredelser av god forretningsskikk i forbindelse med utførelse av investeringstjenester til kommunene Rana, Hemnes, Hattfjelldal og Narvik.

Hvis noen tror at Terra er det eneste meglerselskapet som har en slik forretningsskikk så kan jeg avkrefte det. Dette er en bransje med så mye penger å tjene, at det ikke er så nøye med den forretningsmessige etikken. Og derfor er det bra at Kreditttilsynet går til det drastiske skritt å trekke konsesjonen. Det bør vekke interesse i langt flere meglerforetak, og det bør betraktes som en advarsel.

Når norske kommuner nå leter gjennom plasseringsporteføljene sine, bør de dermed ikke bare lete der det står Terra Securities på sluttsedlene, men i hele arkivet av sluttsedler. I tillegg bør alle kommuner følge loven, og dessuten innse at man ikke sendre millionvis av kroner inn i produkter man ikke har forutsetninger for å skjønne.

De ansatte hos Terra Securities får psykologhjelp i morgentimene. Men flere av dem sier de allerede har fått tilbud fra andre meglerhus. Jeg tipper de klarer seg, jeg.

Ordøreren i Narvik er glad for at tilsynet har trukket tilbake konsesjonen. Det bør hun vel ikke være. Hun har rett men er like blakk for det. I ettertid er det åpenbart slik at det ville vært bedre for kommunene å forhandle i det stille. Da kunne det vært penger å hente, for Terra visste sikkert hvor skadelig en slik skandale ville være for selskapet. Nå er krybben tom, og hestene kan begynne å bites. Og jeg synes som sagt ikke verken eierne eller deres kunder skal måtte betale mer enn de allerede gjør for Terram Securities’ falitt.

Jeg spør meg forøvrig om hva kommunenes rådgivere tenkte da de frarådet kommunene å akseptere Terras tilbud mandag kveld. En blind høne kunne jo se hvor dette sannsynligvis ville ende.

Emner:

Kategori: Penger og finans

Stengt for kommentarer