Kommunale finansakrobater

| November 2007

Faktaboks fra E24Som mange sikkert har fått med seg har noen kommuner i Nord-Norge tapt store mengder lånte penger på å spekulere i komplekse amerikanske rentepapirer, og nå må det innbetales garantier. Nærmere bestemt gjelder dette Hemnes, Rana, Narvik og Hattfjelldal.

En dag på forsommeren kom en sikkert kjekk og grei megler fra Terra Finans på besøk i nord. Han eller hun klarte å overbevise disse kommunene om at det var lurt og ganske risikofritt å investere i det amerikanske obligasjonsmarkedet. Til og med så lurt at de burde låne penger for å gjøre det. Til sammen ble det investert 450 millioner kroner. Ganske kjapt viste det seg å være en dårlig investering. For øyeblikket ligger det an til et tap på i størrelsesorden 200 millioner til sammen, om obligasjonene realiseres.

Terra toer sine hender. Harald Nordberg i Terra er sitert på å si: “Enkelte medier har skrevet at dere har “tapt” penger. Det er bullshit.” Med dette mener han vel at kommunene ikke skal realisere tapet, men vente, håpe og be om at det ordner seg.

Terra har sikkert (helt sikkert!) oversolgt fortjenestepotensialet og beskrevet risikoen med så liten skrift at den ikke har vært lett å lese om du ikke er spesialist. Jeg er imidlertid ikke så opptatt av det som jeg er av at det sitter noen politikere/kommunalt ansatte og innbiller seg at de er kompetente til å forvalte penger i avanserte derivate instrumenter i det amerikanske kredittmarkedet. Det er de sikkert (helt sikkert!) ikke kompetente til å gjøre. Og det er ikke første gangen det har skjedd. Jeg fatter ikke at det er mulig at dette skjer gang på gang.

Jeg synes disse “forvalterne” bør miste jobbene sine. De er åpenbart ikke i stand til å kjenne sine egen begrensning. Av en eller annen grunn har de fått for seg at de plutselig har finanskompetanse og risikoforståelse. Det har de selvsagt ikke. Om du ikke har slik kompetanse, bør du enten sette pengene i banken, eller få noen som faktisk har peiling til å forvalte. Uansett er det en NONO å låne penger for å spekulere i risikable finanspapirer. Det er som Thore Johnsen sier:

De snakker om å sette bestemor på anbud. Dette er jo å sende bestemor på travbanen.

De kommunale “finansspesialistene” er blitt intervjuet på tv stadig vekk i det siste. Der sitter de og forteller at de selvsagt skjønner at dette var idiotisk og ikke noe de skulle ha gjort eller hadde fullmakter til. Når skal de si noe om hvilke konsekvenser det bør ha for dem selv? Ã… sende bestemor på travbanen er ikke noe de har mandat til. De bør ta sine hatter og frakker og gå.

Kristin Halvorsen ber Kredittilsynet om å granske Terra. Det er det muligens grunn til. Men hun bør først og fremst ta kontofullmakten fra disse kommunale finansakrobatene.

Tags: ,

Category: Penger og finans

Comments are closed.