Dårlig planlegging i offentlig sektor

| September 2007

På nyhetene i dag tidlig hørte jeg at førskolelærere nå er så attraktiv arbeidskraft at de lønnes på høyde med lærere, og det har visst også vært sign-on fees betalt. Dette skyldes selvsagt i hovedsak at mens man har hatt mål om full barnehagedekning og bygget barnehager så til de grader at det ikke er sement igjen i det ganske land, så har man ikke hatt en langsiktig plan som har bidratt til utdanning av flere førskolelærere. Det er altså for få av dem. At man i tillegg har satt makspriser og dermed økt etterspørselen etter plasser har ikke akkurat bidratt positivt.

Det er vel og bra med et løfte om full barnehagedekning, men de barna som får plasser må ha et tilbud. Når man så ikke har klart å utdanne nok førskolelærere, så vil de selvsagt benytte anledningen til å få høyere lønn. Det som imidlertid kommer til å skje ved neste korsvei er at lærerne også vil ha høyere lønn, og så har vi kostnadsspiralen i offentlig sektor i gang for fulle mugger. Fordi politikerne har gitt løfter som er blitt hellige kuer og som de samtidig ikke har greid å planlegge skikkelig i forhold til.

Det samme er tilfelle innenfor togtransport. Det utdannes for få lokførere, med det resultat av Flytoget har sign-on fee på 250.000, NSB ikke får lokførere og togene står i rushtiden i Oslo-området.

Altså: ulike offentlig bedrifter konkurrerer om de samme ansatte. Det offentlige legger til rette for hvor mange det utdannes av disse samme ansatte. Politikerne vedtar flotte mål, og de skal man gjennomføre, åkke som, enten det er barnehager eller togtransport. Men har de evne til planlegging på en sikt som er noe lenger enn et budsjettår, spør jeg meg. Skjønner de konsekvensene av det de vedtar? Altså for eksempel at førskolelærernes lønn presses kraftig opp fordi det er for få av dem, siden man har bygget flere barnehager enn det er utdannet personale til? Eller at man ønsker å kjøre flere tog (togtransport er så miljøvennlig, må vite), men at det da må utdannes folk som kan kjøre togene?

I hvert fall er det sikkert og visst at konkurranseutsatt sektor går en grim fremtid i møte, når det ikke er styring i den offentlige delen av skjermet sektor. Selvsagt vil dette etterhvert påvirke det totale kostnadsnivået. Noe annet er jo ikke mulig å resonnere seg frem til.

PS. Dette har ikke noe å gjøre med at noen ikke fortjener høyere lønn.

Category: Meninger

Comments are closed.