Tre ganger så mye smuglerkjøtt beslaglagt

| July 2007

sammenlignet med i fjor, melder Aftenposten. Biler stives opp slik at man ikke ser at de er fullastet med kjøtt av ymse slag på vei til kjøttforretninger og restauranter. Man er, som bildet viser, ikke spesielt nøye på lagringsforholdene for kjøttet.

Resultatet er en åpenbar risiko for å kjøpe eller bli servert bedervet kjøtt. Det meste av kjøttet beslaglegges på Svinesund.

SSB kom i går med prisstatistikk som viser at sammenlignet med gjennomsnittet av EU 27, ligger norske matvarer og alkoholfrie drikkevarer 58% over. Vi er bare slått av Island, som ligger på 64% over. Danmark ligger 42% over EU27, Finland 20% og Sverige 19%.

Om du ser på kjøtt, så er imidlertid forskjellene mye større. Selv om vi bare konsentrerer oss om Norges nærområde, Norden.

Norsk kjøtt er 4% billigere enn på Island, men 18% dyrere enn i Danmark, 35% dyrere enn i Finland og 27% dyrere enn i Sverige.

Sånt blir det smugling av. Det er rett og slett masse penger å spare på en svipptur over grensen.

I India har man hellige kuer. Det er inderne ikke alene om å ha. Dem har vi i Norge også. Norske hellige kjøtt- og melkeproduserende kuer. Og det betaler vi som forbrukere dyrt for. For i motsetning til i India, skal de norske hellige kuene spises. Om det så er rart at smuglingen tar seg opp? Ikke i det hele tatt.

Tags: ,

Category: This is not rocket science

Comments are closed.