Ingen fjerning av flytteskatten

| mai 2007

eller dokumentavgiften som den er kjent som.  Men det er jo skatt på flytting det er, vel og merke flytting til en selveierbolig.  Borettslagsleiligheter er fortsatt unntatt for dokumentavgift.

Og Kristin Halvorsen har ingen intensjoner om å fjerne den, sier hun.  Selvsagt ikke, den innbringer jo 5 milliarder kroner i statskassen.  Og på spørsmål om hvorfor det er rimelig å betale mer for å behandle dokumenter alt ettersom verdien på objektet, svarer hun at dette slett ikke er en avgift på dokumentbehandling, det er en fiskalavgift.  Altså en avgift som kun er der for å skaffe Staten inntekter.  Der kalte hun i hvert fall en spade for en spade.

Men så er jo det interessante spørsmålet hvorfor Staten synes det er rimelig å skaffe seg denne inntekten på selveierboliger, og ikke på borettslagsboliger.  For de er jo fritatt.  Opprinnelig var det sikkert et sosialt virkmiddel, borettslagene ble jo opprettet for å gi den lille mann mulighet til å kjøpe seg bolig.  I dag er det imidlertid ikke noe poeng lenger.  OBOS for eksempel, bygger og selger etter helt forretningsmessige prinsipper.  Det er ikke noe sosialt formål igjen.

Men fortsatt har den eierformen altså unntak for dokumentavgift.

Om vi ser på den delen av boligmassen der borrettslag er relevant, det vil si de 28% eller 556.000 boligene av total boligmasse som er eide rekkehus, tomannsboliger og blokkleiligheter, så er eierformen fordelt med

53% selveier eller gjennom sameie
47% borettslag eller aksjeselskap

Og da er det altså slik at omsetning av de 53% ilegges 2,5% i avgift, mens de 47% ilegges 0 i avgift.  Og om du hadde fordelt avgiften mellom eierformene, kunne det for denne typen boliger (hus og hjem for den vanlige mann) belastes 1,25% avgift i stedet.  Og i hvert fall ville straffegebyret basert på eierform ikke være der lenger.  For det er jo det det er, når det er slik forskjellsbehandling.

Ellers hevder Kristin i følge Aftenposten at om hun gjorde noe med denne avgiften nå, ville det trolig ført til enda høyere boligpriser.  Mulig det.  Kanskje det er derfor prisindeksen for borettslagsboliger stiger mer enn for selveierboliger?  Nærmere bestemt opp mot 3% mer per år siden 1998 (SSB).

prisindeks-boliger.bmp

Du skal ikke se bort fra at det har noe med saken å gjøre, for ettersom omsetning av borettslagsboliger er 2,5% billigere, så taler det selvsagt til fordel for den eierformen.

Men slike sammenhenger er sikkert bare interessante som argument for å fylle statskassen med 2,5% av den årlige boligomsetningen.  Ikke når det gjelder for fordele skattebyrden på en fornuftig måte.  For det er virkelig ingen argumenter for å ikke fordele denne avgiften uavhengig av eieform.

Det har vært snakk om å redusere avgiften for førstegangsetablerere.  For unge mennesker er det jo vanskelig nok i utgangspunktet og skaffe seg hus og hjem.  Men selv ikke det har man klart å gjøre.

Emner: ,

Kategori: Økonomi og politikk

Stengt for kommentarer