Kraftselskaper med potensial for superprofitt

| April 2007

På nyhetene i dag tidlig hørte jeg med et halvt øre på en eller annen som forklarte at strømmen i Norge kommer til å bli dyrere. Som han helt korrekt sa: strøm er en ensartet vare som vil ha samme pris enten den er produsert i Norge, og er ikke forurensende, eller i Danmark, på forurensende kullkraft. Vi har nemlig ikke et lukket kraftmarked i Norge, vi har et Skandinavisk og europeisk kraftmarked. Dermed vil prisene for norske strømbrukere gå opp, når det legges på CO2 avgift på europeisk kraft. Selv om den kraften vi bruker ikke forurenser.

Men hvor blir det av pengene? For implisitt vil det da være slik at norske kraftselskaper fakturerer kundene for CO2-kostnader, uten at de selv pålegges CO2-avgift på produksjonen av den kraften de selger. Noe av det samme skjedde i Europa for noen år siden. Da ble kraftprodusentene gitt gratis kvoter av myndighetene, og fakturerte forbrukerne for en kostnad de ikke selv hadde. Resultatet ble det som kan karakteriseres som superprofitt i kraftselskapenes bøker.

Og det er kanskje ikke så hensiktsmessig. Pengene som belastes norske forbrukere kunne f.eks. brukes til å forske på alternative energiformer og rensing av utslipp. Men det vil ikke norske kraftselskaper ha insentiver til, for de produserer jo ikke-forurensende kraft i utgangspunktet.

Jeg tror det må bli slik at all produksjon av energi må pålegges CO2-avgift, enten den forurenser eller ikke. For prisen på elektrisk strøm vil være den samme, uansett hvordan og av hva den produseres. Pengene får settes i et fond av et eller annet slag, og brukes til det formål å minske utslipp på andre områder eller i andre land. Det er bedre enn alternativet, som enten er å la superprofitten ligge i kraftselskapenes bøker eller å øke skattleggingen av kraftselskapene, og dermed fort se pengene forsvinne inn i det store statskasse-sluket.

Tags:

Category: Penger og finans

Comments are closed.