Nok en snubletråd når det gjelder pensjon

| April 2007

Pensjon er virkelig et område folk vet for lite om, der de har undersøkt for lite, og systematisk tror de får mer enn de faktisk gjør. Det viser undersøkelser som er foretatt. Min varmeste anbefaling er å sjekke forhold knyttet til fremtidig pensjon slik at du VET hva som faktisk blir din inntekt, enten når du går av med pensjon, eller om noe skulle skje før den tid.

Dagens snubletråd er det ikke folketrygden som står for, det er Statens Pensjonskasse. I dagens papirutgave av Dagbladet, står det om Odd Sivertsen. Han har mistet sin samboer gjennom 30 år i en ulykke like før jul i fjor. Som om ikke det er nok, viser det seg at Statens Pensjonskasse forskjellsbehandler gifte og samboende. Er du ikke gift, får du ikke etterlatte-pensjon fra Statens Pensjonskasse. Det hjelper ikke at den avdøde har innbetalt penger til Statens Pensjonskasse gjennom et helt liv. For følgende gjelder:

Samboere har ikke rett til etterlattepensjon etter lov om Statens Pensjonskasse.

Statens pensjonskasse er Norges største pensjonsordning med over en million medlemmer, og forvalter opptjente rettigheter på 270 milliarder kroner. Medlemmene er statsansatte og store deler av forsknings- og undervisningssektoren. I tillegg kommer ansatte i noen virksomheter med offentlig tilknytning. Mange mennesker har innbetalt sine 2% i årevis, og tror de er dekket. Men det er de altså ikke alltid.

Etter å ha fått saken forelagt, sier Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys at hun vil se på regelverket. Det synes jeg hun skal. For samboerskap er vitterlig minst like vanlig som ekteskap i Norge anno 2007. Den private ordningen jeg har i Storebrand har samme dekning for samboere som ektefeller. Her er det Statens Pensjonskasse som henger solid etter.

Til regelen endres, er det bare å anbefale ekteskap til alle medlemmer av Stantens Pensjonskasse. Og absolutt alle oppfordres herved til å sjekke hvilke ordninger man selv har. Død, ulykker og alderspensjon er kanskje ikke festlige temaer, men de er jo aspekter ved livet, vi ikke kommer utenom. Og det er definitivt for sent å sikre seg og sine når død eller ulykke allerede har inntruffet.

Tags:

Category: Personlig økonomi

Comments are closed.