Spilleautomater i statlig regi er ikke avhengighetsskapende

| March 2007

det mener Trond Giske. Og det er mulig jeg er en enkel sjel, men jeg skjønner ikke logikken. Norsk Tipping har nå fått monopol på spilleautomater, etter at EFTA-domstolen den 14.mars godtok at det opprettes monopol til Norsk Tipping for automatspill i Norge.

I dag er det et oppslag i Aftenposten om at flere kommuner vil nekte å få tvangsplassert spilleautomater. Aftenposten har tatt en ringerunde, der de har spurt 187 av Norges 431 kommuner om de vil ha de nye automatene fra Norsk Tipping. 79% av de, sier nei. Blant andre Oslo, Bergen, Drammen og Tromsø.

Kulturdepartementet på sin side mener at kommunene ikke kan si nei til automater. Det trues mer eller mindre med økonomiske sanksjoner.

– Inntektssystemet til norsk tipping er slik at det er det totale overskuddet fra samtlige kommisjonærer, altså et spleiselag, som avgjør hvor mye som deles ut. Sier flere nei, blir overskuddet mindre. Da dukker problemstillingen opp om tippeoverskuddet fortsatt skal deles ut slik som i dag, også til dem som har sagt nei.

Det høres jo rimelig ut, det er bare det at tippeoverskuddet er så uendelig mye større enn det de nye automatene tilfører, og Lotto innebærer ikke den samme risikoen for å bli hekta – selv om det i minst like stor grad er landeveisrøveri. Strengt tatt er det landeveisrøveri i enda større grad.

Grunnen til at vi nå får monopol på det som tidligere har gjort det nødvendig med store kampanjer mot spilleavhengighet, er at Giske og Kulturdepartementet er overbevist om at man ikke blir spilleavhengig av de nye automatene til Norsk Tipping. Dette imøtegås i en replikk i samme avis fra Hans Olav Fekjær, styreleder i Norsk forening for spilleproblematikk.

Han sier at vedtaket om monopol fra 2003, innbærer at man skal ha omsetning på automatene på 2001-nivå, altså omtrent en milliard kroner. Han mener at et så høyt beløp ikke vil være mulig å oppnå uten at det er snakk om relativt aggressive automater. Automatene vil ha opptil 16 spill i minuttet, og koste 10 kroner per spill. Det vil si at du i teorien kan tape 160 kroner i minuttet. Korrigert for den tiden det tar å mate automaten med penger, kan du fort tape i hvert fall 100 kroner i minuttet.

Intet land i verden har vært i nærheten av å lage automater som både er uskadelige og skaper milliardoverskudd, sier Fekjær. Det tror jeg han har rett i.

Og akkurat som Lotto er dette beskatning av drømmer, drømmen om det raske klippet og flaksen. Det er beskatning av spilleavhengige. Og det er beskatning av folk med dårlig råd. Undersøkelser har vist at antallet spilleautomater har økt med antall arbeidsledige og uføretrygdede i området. Dette var helt påfallende i Oslos bydeler – ingen på Frogner og mange i Groruddalen.

Jeg føler det ikke betryggende at det nå er den statlige spillpusheren som har overtatt. Spillpusheren som har tilgang til å sende grovt villedende reklame for uoppnåelige drømmer i beste sendetid på NRK. Disse livetrekningene med folk som vinner millioner, er ikke noe annet enn reklame. Og de har ellers vært rimelig aggressive i markedsføringen ellers også.

Det jeg IKKE skjønner er hvorfor det skal være så himla mye bedre at spillpusheren Norsk Tipping har ansvaret, enn at dette er noe de ulike veldedige organisasjonene har bedrevet. Om det eneste poenget er å fjerne muligheten til å bruke sedler, samt å begrense hvor de skal stå, skjønner jeg ikke at det er noe du må la Norsk Tipping gjøre. For dette er jo egentlig ingen vesentlig endring fra før. Da skjønner jeg ikke at pengene ikke fortsatt kan gå inn i kassen til Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norges Blindeforbund. Siden man da har bestemt at folk har frihet til å spille seg fra gård og grunn om de er/blir spilleavhengige, ser jeg ikke poenget med at Norsk Tipping skal stå for fasilitetene. Det er jo de samme automatene.

Selv tror jeg at jeg skal starte en folkeaksjon mot statlig organisert pushing av spill som dypest sett er beskatning av drømmer. Jeg kjenner at jeg blir grinete hver gang jeg tenker på Norsk Tipping og ser livetrekninger av Lotto, Joker, Banditt og hvadetnåerdetheter.

Tags:

Category: Meninger

Comments are closed.