Til Spania for å slippe og gjøre opp for seg

| February 2007

I dagens Aftenposten står det om at det etter en Høyesterettsdom nå er mulig å ta beslag i norske trygdeytelser, for å dekke inkassokrav. Dette er en prinsipielt viktig sak, fordi det lenge har vært slik at nordmenn i utlendighet skylder store summer, det har vært vanskelig å drive inn.

I følge avisen skylder nordmenn i utlendighet omtrent 2 milliarder kroner. De fleste sakene er mot folk bosatt i Sverige, men sakene med størst utestående beløp er mot nordmenn bosatt i Spania. Det er 2.800 saker, med utestående omtrent 300 millioner (111.000 i gjennomsnitt). Det antas at halvparten av tvangstrekkene i trygdeutbetalinger gjelder nordmenn i Spania, noe som skulle tilsi at omtrent en av ti norske trygdemottakere i Spania har tvangstrekk i trygden. Det er høyere enn gjennomsnittet.

Saken om tvangstrekk i trygd har versert lenge. Og nå kan den ende opp i menneskerettsdomstolen. For uføretrygdede Hans Petter Rønbeck, bosatt i Spania, gikk til sak da DnBNOR krevde ham for 2 millioner kroner. Ordlyden i loven var nemlig at ”Tvangstrekk bare kan besluttes av namsmannen i det distriktet der skyldneren bor.” Bor man i utlandet har ikke Namsmannen beslutningsmyndighet, mente Rønbeck. Og det vant han på, helt til Høyesterett omgjorde avgjørelsen. Senere er også lovbestemmelsen endret.

Rønbeck har derfor fått skylden for at en del, som er bosatt i Spania, nå får tvangstrekk, sier han. Og han gir seg ikke, han mener Høyesterettsdommen og den lovendringen som kom omtrent samtidig, er i strid med den europeiske menneskerettighets-konvensjonen.

Nå har jeg ikke lest den så nøye, men jeg vil anta at det ikke er noen menneskerett å stikke av fra gjeld? Det kan ikke være så enkelt som at du kan pådra deg gjeld, og så flytte til utlandet for å slippe unna. Samtidig som du mottar norske trygdeutbetalinger. Det gir rett og slett for store muligheter til misbruk. For har du en inkassosak, og mottar den samme trygden i Norge, så slipper du ikke unna. Men om du flytter til Spania, gjør du det. Det er ikke rettferdig.

Det er en helt annen diskusjon hvorvidt det er riktig å trekke i pensjoner i det hele tatt. Rønbeck sier at: “Folketrygden ble ikke opprettet for å tilfredsstille kreditorer, men å sikre folks alderdom”. Men Folketrygden ble virkelig heller ikke opprettet for at du skulle kunne flytte til utlandet og så slippe unna all gjeld du har pådratt deg. Og den prinsipielle diskusjonen rundt trekk i trygd, bør være generell, ikke noe som spesielt gjelder folk som har flyttet til utlandet. Så lett kan det ikke være å unngå forpliktelser andre må stå ved.

Jeg håper virkelig menneskerettighetsdomstolen er enig i det, og at Rønbeck taper den saken.

Tags: ,

Category: Personlig økonomi

Comments are closed.