Barnehageutbygging presser ressurser

| November 2006

Som kjent har opptil flere partier full barnehagedekning som hjertesak. Kristin Halvorsen skulle vel til og med gå av om det løftet ikke ble oppfylt innen 2007. Det kommer det ikke til å være, men jeg tror ikke Kristin går av likevel. Det var vel mer et eplekjekt løfte det der. Uten reelt innhold, og det er slett ikke ulikt andre politiker-løfter.

På nyhetene i går var det en reportasje fra en sementfabrikk. Det er i Norge for tiden så stor etterspørsel etter sement at bilene står i kø og venter, mens sementen produseres og tømmes rett på bilene. Det meste av dette skyldes barnehageutbygging. Og det vil vel også si at arkitekter, håndverkere og andre har travle dager med å tegne og bygge barnehager. For kommunene betyr det at storparten av investeringsmidlene også dyttes inn i barnehager.

Bærum kommune har store problemer med å skaffe førskolelærere for tiden. Det samme har Oslo. Det er ikke utdannet nok av dem til å fylle det behovet som nå kommer. Så dermed reiser kommunen på turne til Høyskoler land og strand rundt for å forsøke å lokke førskolelærere til kommunen. I følge Utdanningsforbundet er det spesielt i Oslo-området at mangelen er stor. Det er ikke så rart, tenker jeg. Førskolelærere tjener rett og slett ikke nok til å kunne bo og leve i dyre områder rundt og i Oslo. I tillegg videreutdanner mange førskolelærere seg bort fra barnehagene og inn i skolen. Det er deres eneste mulighet til å kunne tjene bedre.

At man før målet om full barnehagedekning var oppnådd satte en makspris for barnehageplasser er ikke av det lureste politikere har klekket ut. Du trenger ikke å kunne mye økonomisk teori for å skjønne at det var en dum ide. Det har selvsagt økt etterspørselen. I tillegg er det da slik at de som vinner i lotteriet om barnehageplass også de facto får en ekstrapremie i kroner og øre, i form av en lavere pris. I tillegg har det gjerne gått ut over andre støtteordninger, for eksempel søskenmoderasjon. Denne maksprisen skulle man ha ventet med til målet om full barnehagedekning var oppnådd. Det har virket både økonomisk vridende (større etterspørsel og dermed vanskeligere å nå kravet om full dekning) og det har vært urettferdig (ekstrapremie til de som vinner i utgangspunktet).

Jeg tror politikerene rett og slett har tatt munnen for full for fort her. Jeg er for et mål om full barnehagedekning. I et samfunn der begge jobber, og som regel fordi de ønsker det, trenger barn gode tilbud den tiden foreldrene jobber. Og de får det beste tilbudet i barnehager med gode førskolelærere. Det er jeg overbevist om.

Politikerne burde ha forstått og iverksatt tiltak i forhold til å utdanne flere førskolelærere i forkant av at de satte ned målet om full barnehagedekning på kort tid. De burde ha forstått at en knapp ressurs ikke kan skaffes til veie på gjeldende lønnsnivå, som er på 270-290.000. De burde ha skjønt at mange førskolelærere ville videreutdanne seg over i skolen etter at 6-åringene begynte der og det ble åpnet for førskolelærere. Der tjener de bedre og har høyere status. Og dette er faktisk enkle, veldig enkle, sammenhenger å fatte. Selv politikere burde klare det.

Jeg har vært utrolig heldig. Noen fordeler har man definitivt som enslig forsørger. Tigerungen fikk nemlig plass i kommunal barnehage fra han var 1 år. En barnehage med god ledelse. Men en erfaren førskolelærer på avdelingen og med dyktige og erfarne assistenter. Det var en trygg og god plass å være for en liten Tigerunge. Og vi var heldige en gang til også. Da vi kom hjem fra Brasil etter ett år, kom han inn i samme barnehage, samme avdeling, og fikk det samme gode tilbudet som før vi reiste. Ikke alle barn er så heldige.

Som en ørliten parantes bemerket var Tigerungen hos svart dagmamma (ja, jeg også, det er ikke bare Børge Brende) i noen måneder. Hun passet 3 barn, og tok 4.000 per barn per måned. Svart. Det vil si en årslønn på 200.000 for mange færre barn enn det en førskolelærer har ansvar for. Jeg vil virkelig heller at de pengene går til å lønne førskolelærere. Det tror jeg mange er enige med meg i. Men da må man sørge for at det er utdannet nok av dem, og at de får vilkår som gjøre at de ønsker å fortsette og jobbe i barnehage.

Muligens har ikke politikerne helt tenkt i de baner i sin iver etter å oppfylle et mål de ikke har lagt stort annet innhold en antall plasser i. Men de plassene skal ha et innhold, og det innholdet skapes best av utdannende førskolelærere. Minst en på hver avdeling, flere om avdelingene er store.

For barnehager er slett ikke bare tak over hodet og oppbevaring av barn. Det er mye mer enn det. Det er trygghet, læring, lek, utvikling og sosialisering. Det er virkelig noe det er verdt å satse på. Det er Fremtidens oppvekstvilkår, rett og slett. Fremtiden går i barnehage i dag, om den kan. Og der skapes det et godt grunnlag for Fremtiden.

Tags: ,

Category: Økonomi og politikk

Comments are closed.