Oljefondets etiske investeringer får USAs ambassadør til å sutre

| September 2006

Den amerikanske ambassadøren, Benson K. Whitney, er igjen ute og fillerister lille Norge, ettersom vi ikke bare gjør som det store i vest sier. Han begynte jo sin gjerning i Norge ved å se oss dypt inn i øynene, og be oss finne ut hva slags forhold vi vil ha til USA. Underforstått; vi har ikke bare vært greie, blant annet har vi jo ikke støttet krigføring i Irak og så videre.

Denne gangen er det Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond – Utland, som det egentlig heter, som får gjennomgå av ambassadøren. Grunnen er at Oljefondet har tatt en del amerikanske selskaper ut av sin portefølje, på grunn av at de ikke driver forretningsvirksomheten sin på etisk trygg grunn. Spesielt tar han frem selskapet Wal-Mart, som er tatt ut fordi det profiterer på barnearbeide, motarbeide fagforeninger og er kvinnediskriminerende i litt mer enn gjennomsnittlig grad. Han kritiserer videre at Fondet ikke gjør en etisk granskning av alle de omtrent 4.000 selskapene som er i porteføljen, men baserer seg på tips. Og dessuten klager han over at det er relativt mange amerikanske bedrifter som ender på FY-listen, og mener at det ikke er rettferdig. Han mistenker at en del lukkede regimer snarere burde være på listen.

Jeg synes dette var interessant av flere grunner. Fordi det viser at Oljefondet, på 1.505 milliarder kroner pr. 30.juni, faktisk styrer kapitalen bort fra uetiske selskaper. Det viser også at den amerikanske ambassadøren blander kortene. Om ett land har risset i stein kapitaleiernes rett til å plassere pengene sine der de vil, så er det USA. Og det er nøyaktig hva Oljefonet gjør; plasserer pengene der de ønsker å plassere dem. Det sender sterke signaler så klart, til bedrifter som ikke har helt rent mel i posen, at et stort fond trekker ut penger.

Når det gjelder dette med overrepresentasjon av amerikanske selskaper, så har det vel sammenheng med et par ting, minst: De er en stor del av de totale investeringen (50% omtrent), og da er det naturlig at de har minst samme representasjon på FY-listen, og kanskje de har mer frynsete etiske holdninger enn andre selskaper? Det vet jeg ikke.

Hovedregelen til Oljefondet når det gjelder etiske investeringer er som følger, fra Finansdepartementets side:

“Petroleumsfondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.”

Når det gjelder selskaper som svartelistes, er følgende grunner oppgitt:

  • Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn
  • Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
  • Alvorlig miljøskade
  • Grov korrupsjon
  • Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

Jeg vil tro lista er lagt ganske høyt, og at om Wal Mart havner på listen, så har de åpenbart ikke rent mel i posen.

Dette synes jeg er glimrende. USAs ambassadør må bare bli sur og snakke for sin syke mor. Jeg tipper Oljefondet har et godt grunnlag for avgjørelsene sine, og som kapitaleier har en norske stat full rett til å styre investeringene sine dit de ønsker. Jeg tror dette er et veldig godt signal å sende: Om du profiterer på andres ulykke, så vil ikke vi investere i ditt selskap. Dessuten tror jeg det kan virke mer effektivt enn mange andre virkemidler, og offentlige fordømmelser. For selskapene er avhengige av kapital for å drive virksomheten, og det er slik at blir den mindre tilgjengelig, blir den dyrere. Det er altså en direkte pris å betale her, for å ikke drive virksomheten etter etiske prinsipper. Og en kapitaleier kan faktisk ikke tvinges til å sette pengene sine noe som helst sted, det er en av fundamentene i kapitalismen. Det burde selv den amerikanske ambassadøren vite.

Det er ikke bare Oljefondet som gjør dette, store livsforsikringsselskaper gjør det også, og det kommer av at kravene til etisk fremferd stadig blir sterkere, ikke mindre. KLP er det norske selskapet som har lagt seg på den strengeste linjen, de underlegger alle investeringer etiske retningslinjer, og utelukker blant annet alle selskaper som Oljefondet svartelister. Og de andre kommer etter. Det kommer både av at selskapene er opptatt av etikk, men ærlig talt tror jeg det kommer mest av at de som kjøper fondsandeler ønsker at investeringene deres skal være etiske. Forvalningen av Oljefondet har i så måte gått foran med et godt eksempel, og gjort det lettere for andre å følge etter.

Storebrand Kapitalforvaltning har følgende om sine grenser:

“Storebrand investerer ikke i selskaper som bryter menneskerettigheter eller som driver med korrupsjon, produksjon av landminer, klasebomber, atomvåpen eller tobakk. Storebrand utelukker også de 10 prosent verste selskapene i de mest belastede industriene.”

Så det er definitivt ikke bare Oljefondet som gjør dette, det er det flere og flere som gjør. Og mer enn mange andre virkemidler, kan dette hjelpe, tror jeg. For selskapene er avhengige av kapital. Og interessant nok; KLP sier at slik svartelisting leder til dialog:

I de 3 årene KLP har hatt etiske retningslinjer for kapitalforvaltningen er erfaringen at selskapene tar en ekskludering alvorlig. I de fleste tilfeller fører dette til reaksjoner hos de ekskluderte selskapene, og ofte opprettes det en dialog mellom det enkelte selskap og KLP. Vi opplever som regel at selskapene har et stort ønske om å opptre etisk, sier Moseid, som tar dette til inntekt for at KLPs etiske retningslinjer har effekt.”

Så ja, dette virker. Jeg synes bare Oljefondet skal fortsette med sin politikk om å ikke godta uetiske selskaper på sine lister over investeringer. Og så synes jeg Ambassadøren skal tenke over om han vil ha fri kapitalflyt eller ikke. For det virker det ikke som han helt vet. Du kan ikke både holde fanen høyt for frie kapitalbevegelser og så sutre når noen selskaper ikke får kapital. For du kan ikke tvinge verken Oljefondet eller store Livsforsikringsfond til å investere der de ikke ønsker å investere.

Heldigvis.

Tags:

Category: Økonomi og politikk

Comments are closed.