Petter N. Myhre vil at næringslivet skal betale

| August 2006

for Oslo bys elendige kollektivtilbud og overfylte veier. Dette står det om i Aftenposten Aften i dag, og jeg har lest artikkelen flere ganger, uten at jeg er sikker på at jeg har skjønt den. Det tar jeg høyde for, så om noen kan vise meg at det er noe jeg ikke har skjønt, så kom igjen. Enlighten me!

Altså: Arbeidsgivere skal gi månedskort som en del av den samlede godtgjørelsen til de ansatte. Denne tilleggsytelsen skal være skattefri, og du skal få den enten du ber om den eller ei. En slik ordning har de i Paris, sier Myhre.

Hæ? Oslos arbeidsgivere skal betale månedskort for de ansatte, enten de ber om det eller ei? Ikke rart de gnir seg i hendene i Oslo Sporveier, det er jo brillefint om en masse folk som ikke har tenkt å bruke tjenestene deres betaler for det likevel. Og forøvrig synes Sporveien det hadde vært best om alle de nye reisende i så fall reiser utenom rushtiden. Det tror jeg arbeidsgiverne vil synes er litt dumt, ettersom de vel helst vil ha de ansatte på jobb i normal arbeidstid, noe som innebærer at folk gjerne vil reise til jobb i rushtiden og fra jobb i rushtiden.

Sporveiene og andre kollektivselskaper har jo knapt nok plass til de kundene som allerede bruker dem.

I mitt tilfelle vil dette forslaget si at min arbeidsgiver skal betale 760 kroner per måned (9.120 kr. i året) for meg. Og jeg bruker vitterlig allerede kollektivtransport, så det betyr at jeg får et skattefritt lønnstillegg på 9.120 kroner. Som koster arbeidsgiver 6.566 kroner etter skatt. Uten at det har noen som helst miljø- eller kollektivgevinst. Og siden arbeidsgiver da betaler for en hel måned, så betaler også arbeidsgiver for mine fritidsreisereiser. Jippi! Dette er glimrende for meg, selv om det har null effekt på problemet.

Så er det de som ellers kjører, og som brått får et flunkende nytt månedskort i lanken, helt uten videre. Det spiller jo ikke store rollen for dem, om de allerede kjører og har gratis parkering via arbeidsgiver. Så det er ikke brått sikkert at de vil kjøre kollektivt likevel. Det er bare marginalt at dette er et insentiv til å kjøre mindre bil til jobb. Særlig tatt i betraktning at mange kjører fordi kollektivtilbudet rett og slett er for dårlig. For det er jo ikke snakk om å øke tilbudet, som allerede er sprengt. Du vil altså få en del flere gratiskunder til et tilbud som ikke er godt nok.

Jeg skal gi Petter N. Myhre og andre politikere som ikke skjønner noe av økonomisk atferd, økonomiske insentiver eller virkninger av skatter og avgifter, noen helt gratis råd:

* Gjør tilbudet bedre. Øk frekvensen, påliteligheten og fremkommeligheten. Norske stortingspolitikere drar til Curitiba, Brasil for å studere kollektivtransport. Der har bussene egne filer, uten biler og de går fort som pokker. Om tilbudet er godt – og det er det ikke i dag – så vil flere bruke det. Jeg tror ikke at folk på død og liv vil sitte i bilkø i hver sin bil hver morgen.

* Gjør tilbudet billigere. Det er rett og slett for dyrt. Om du skal til byen, er det billigere å kjøre bil. For meg og Tigerungen koster det over 50 kroner å komme oss til byen. Hadde vi hatt bil, hadde vi kjørt fortere.

* Gi skattefradrag for kostnader til månedskort. Det blir et personlig insentiv for den enkelte til å bruke kollektivtransport. Og det må være dokumenterte utgifter, altså ikke noe du bare trekker fra,uansett om du kjører. I mitt tilfelle vil det bety 2.553 kroner i spart skatt. Det er et insentiv til å bruke kollektivtransport.

* Av mer straffende tiltak rettet mot de som fortsatt kjører bil, kan man bruke avgifter. Parkeringsavgifter. Skattlegging av gratis parkering. Rushtidsavgift. Dette er også tiltak som vil virke, men ikke like godt som de tre over. En kombinasjon av dette og tiltakene over vil virke best.

Kollektivtransport er et samfunnsansvar, IKKE et ansvar for næringslivet. Dette forslaget er slik jeg ser det en fullstendig sammenblanding av roller, og det kommer ikke til å virke en gang. At Oslo har voksesmerter er ikke næringslivet og arbeidsgivernes problem. Det er byens og samfunnets problem. Og det får politikerne løse uten å forvente at næringslivet skal gjøre det for dem. De har planlagt ekstremt dårlig, og det er ikke næringslivets feil.

Kan noen snart gi politikere et økonomikurs? Jeg ser meg snart nødt til å lage Finanskurs for politikere, selv om den oppgaven kan synes helt umulig. Datere er i sammenligning lynskarpe.

Tags: ,

Category: Økonomi og politikk

Comments are closed.