Idiotiske skatter og avgifter

| July 2006

I gårsdagens VG er flere kjendiser intervjuet og uttrykker sin vrede over at en del hyttekommuner skal innføre eiendomsskatt. Det kan man jo mene mangt og mye om, men det er ikke det jeg skal mene noe om i dag. Det kan menes mangt og mye om selve det å beskatte eiendom også, men det er det heller ikke jeg er opptatt av.

Imidlertid står det å lese noe annet som jeg ikke visste, i denne artikkelen. Nemlig at dagens regelverk for eiendomsskatt kun gir adgang til innkreving av slikt tiende i bystrøk og på næringseiendommer. Javel? Så om du har en knøttliten, dyr byleilighet beskattes du, mens om du har et digert hus på landet, beskattes du ikke? Eiendomsskatt er altså en skatt på HVOR du bor, ikke på det å bo. Med det utslag for eksempel, at digre hytter ikke beskattes, mens en liten leilighet i byen gjør det. Det er en skatt på å bo i urbane strøk altså, ikke på eiendom. Og har sikkert noe med distriktspolitikk å gjøre.

Dette regelverket skal visstnok endres fra 2007, og godt er det. For skal eiendom først skattlegges, så bør det jo ikke bare være byeiendom som skattlegges, som en slags straffeskatt på å bo i by.

Når det gjelder skjevt fordelte skatter, innenfor samme område, står dokumentavgiften høyt oppe på listen over stupide skatter. Dokumentavgiften, på 2,5%, ilegges KUN på kjøp av selveierbolig. Så om to helt like leiligheter, som koster det samme, har ulik eierform, legges det en avgift på 2,5% på den ene og ikke på den andre. Er den ene en borettslagsleilighet, og den andre en sameier, koster sameier-leiligheten 2,5% mer fordi staten skal ha avgift på omsetningen av slike leiligheter.

Muligens ble det i sin tid gjort unntak for borettslagsleiligheter fordi det bidro til sosial boligbygging. Men i dag har eierformen ingen praktisk betydning overhode. Meg bekjent er det ingen prisforskjeller basert på eierform. Og da virker det meningsløst å skattlegge den ene med 2,5% og ikke den andre. Om Staten pukker på at det skal være en avgift, så bør den i hvert fall være på all omsetning av eiendom, uansett. Og heller legges på et lavere nivå.

Det virker nemlig ganske urettferdig med skatt på hvor du bor og hva slags eierform det er på der du bor.

Category: This is not rocket science

Comments are closed.