Aktive forvaltere tar tidlig juleferie

| november 2009 | 10 kommentarer

Et av ankepunktene mine mot aktiv forvaltning er at så snart en aktiv forvalter ligger foran det målet som skal slås, kan man bare investere kapitalen i indeksen, dra på ferie resten av året og vente på bonusen som kommer etter årsslutt. Investorene betaler da aktiv pris for passiv forvaltning. Jeg skrev for en stund siden:

For eksempel kan forvaltere få bonus basert på en tidsbegrenset beregnet avkastning (uke, måned, år). Bonusen kan være utformet slik at den slår ut om man oppnår et bestemt nivå på avkastningen. For eksempel om man slår en indeks. Dette kan gi perverse insentiver. La oss si at man har en årlig måleperiode. Om man har en god måned i januar (man ligger foran indeks), er det optimale for forvalteren å kjøpe indeksen og reise på ferie resten av året. Da betaler man altså aktive kostnader for en passiv forvaltning. Omvendt, om man gjør det dårlig i begynnelsen av året, gir det insentiv til å øke risikoen i porteføljen for å ta igjen det tapte mot slutten av perioden.

Det var derfor litt morsomt å lese denne artikkelen i Wall Street Journal i dag.

End of Year Comes Early for Many Bond-Portfolio Managers
A growing number of debt portfolio managers are closing their books early this year, hoping to lock in record returns they’ve enjoyed after the financial markets stepped back from the abyss earlier in 2009.

Og de er ikke akkurat så veldig diskret om praksisen heller

«It makes more sense to take a risky position at the beginning of January when it could do you some good for the rest of the year, rather than take it with just two months to go when it could possibly do more harm than good,» he said.

Hvilken relevans dette har for eksempel for forvaltningen av oljefondet lar jeg bli opp til leseren å finne ut av selv.

(Bilde av Scott Feldstein med CC-lisens)

Del denne artikkelen:

Emner: ,

Kategori: Penger og finans

Kommentarer (10)

Trackback URL | Kommentarfeed

 1. Henry sier:

  Veldig bra poeng.
  Jeg trodde forvalterne i Oljefondet hadde 3-års rullerende bonus?
  I så fall er vel ikke dette relevant for oljefondet?!?

 2. Det kan godt hende de har det. Har du mer info om hvordan de interne og eksterne forvalterne er insentivert? Det hadde vært interessant.

  Spørsmålet er jo hvordan kontraktene er strukturert. Er den lineær eller har den et gulv? Om jeg følger index og så har en kjempeavkastning en måned, kan jeg da ta ferie de følgende tre år og inkassere bonusen? Det trenger ikke å hjelpe å endre tidshorisonten.

  Man får jo håpe de vet hvordan man strukturerer insentivkontrakter, men erfaringene fra kapitalforvaltningsbransjen er ikke alltid så oppløftende. Som altså historien over er et eksempel på.

 3. Henry sier:

  Min erfaring med dette, er at interne incentiv-system reflekterer eksterne incentiver.

  Dvs; dersom kundenes honorarer er styrt av kalenderår, så er også de interne ordningene farget av dette. Dette er naturlig siden dette optimaliserer bedriftens inntjening (på bekostning av kunden). Man kan si mye om dette, men generelt skyldes jo dette mangelende kompetanse på kjøper-siden og sviktende regulering av selger-siden.

  Jeg vet ikke helt hvilke incentiver Norges Bank har for å levere avkastning periodevis, men antar (håper) at etaten ikke har direkte inntekter knyttet til meravkastning. I så fall står de friere til å lage mer langsiktige incentivordninger.

 4. Norges Banks overordnede insentiv er vel å få lov til å fortsette å holde på med aktiv kapitalforvaltning. Dermed må de vise meravkastning uten for stor risiko. De presenterer resultater hvert kvartal og litt grundigere hvert år (såvidt jeg har skjønt). Derfor tror jeg de må fokusere på en ganske kort tidshorisont.

  Om de taper penger over flere perioder, kan de risikere at politikerne hører på tullinger som meg og går over til indeksforvaltning.

  Jeg blir overrasket om ikke de eksterne forvalterne arbeider med årlige insentiver. Er det noen som vet? Uansett, det blir færre og færre av dem, da NB ser ut til å ville ta over hele porteføljen selv.

 5. Henry sier:

  Oj, her er det veldig mye synsing og skrekkelig lite fakta.

  Mente at jeg hørte noe om langsiktige honorarstrukturer samtidig med at Slyngstad nedjusterte sin egen lønn – men er ikke sikker. Hvis jeg skal synse, så kan jeg ikke forestille meg at eksterne forvaltere har årlige insentiver. Det vil i så fall vitne om en inkompetanse på nivå med… folk flest.

  Det må da være noe offentlig tilgjengelig informasjon om dette, så vi slipper å synse? Dette er verdt å grave litt i. – ikke noe er så juicy som lønn, bonus og sjekker til wall street.

 6. Jeg har funnt lite informasjon om hvordan eksterne forvaltere blir insentivert.

  Uansett, det virker som om de blir mer og mer faset ut. NB sier ‘Den samlede verdien av de eksternt forvaltede porteføljene er i overkant av 300 milliarder kroner.’ Altså rundt 12% av totalen.

Legg inn en kommentar