Finans til folket

En artikkel i The Economist om folks forhold til finans, penger og personlig økonomi viser at veldig mange ikke forstår finans, har finans-fobi og skyr alt som har med finansiell informasjon å gjøre, fra kontoutskrifter til sparekonti til livsforsikring og pensjon.

Mange har så dårlig kunnskap at de ikke er i stand til å fatte rasjonelle finansbeslutninger. Likevel er ansvaret for privatøkonomiske beslutninger et personlig ansvar, som kan ha store konsekvenser for den enkelte..

Det trengs finanskunnskaper. Det bør undervises om det i skolen, og som foreldre må vi ta ansvar for å sørge for at barna våre er i stand til å fatte noenlunde rasjonelle økonomiske beslutninger som voksne.

Dette nettstedet er vårt bidrag til å spre kunnskap om finans.

charts